Van moeder tot dochter

In 2001 startte Gerda Nollet, na enkele jaren ervaring, als zelfstandig thuisverpleegster.
Ondertussen is haar team uitgegroeid tot een praktijk van 11 professionele verpleegkundigen.
Een kwaliteitsvolle en vertrouwde zorg kwam voor haar op de eerste plaats.

Els Declerck, de dochter van Gerda Nollet, is opgegroeid in een bloeiende thuiszorgpraktijk.
Een opleiding als verpleegkundige was dan ook vanzelfsprekend. In 2007 startte ze direct na haar opleiding geriatrisch verpleegkundige bij haar moeder, om ze bij te staan als verpleegkundige alsook om te helpen met de administratie..

Met spijt in het hart neemt Tine afscheid van de thuisverpleging na 5 jaar trouwe dienst; wegens familiale redenen zal Tine bij haar man gaan werken. Ik wil haar danken voor de 5 verrijkende jaren, we deden dat erg goed samen en hebben veel bereikt, zonder haar stonden we niet waar we nu staan. Met alles wat ik van haar geleerd heb en mijn kennis van 13 jaar als thuisverpleegkundige zal ik de praktijk nu alleen verder leiden. Ik ben zeker met ons kwaliteitsvol en betrouwbaar team die achter me staat dat dit haalbaar wordt! Ik ben alvast heel enthousiast en ik weet dat iedere patiënt bij ons even respectvol en met begrip benaderd wordt.. we zien de zorgbehoevende persoon in zijn totaliteit, als mens met noden waar wij veel willen voor betekenen om het thuis te kunnen blijven wonen te handhaven..


                        " Zorg met een hart "